Föreningar

Erling Nylén

Intervju med Erling Nylén

Erling Nylén sitter i styrelsen för Dyslexiförbundet FMLS i Hallands län och i Hylte lokalförening. Erling är aktiv i Dyslexiförbundets mediaprojekt.Intervju under mediaträning i Sala februari 2010
Mediacirkel´s medlemmar

Mediacirkel i Västerås

Västmanlands länsförening och ABF har kört igång en studiecirkel i hur man videofilmar och gör i ordning filmer till den egna sidan på projektportalen. Under hösten har gruppen träffats en kväll i veckan i ABFs lokaler i Västerås. Under kommande vår planerar deltagarna att träffas några heldagar istället. Bilden, från vänster: ledaren Sandra Fonnisson, Patrik Svedell, Tommy Karlsson, Margareta Eng
Anna Book på scenen vid Dysleximässan 2010 i västerås.

Anna Book om Dyslexi

Anna Book på Dysleximässan 2010 i västerås.
Raportör från styrelsemöte i Örebro

Örebro läns styrelsemöte 1 Dec

Den 1 december 2010 hade dyslexiföreningen i Örebro län styrelsemöte, ordförande Ulrika Björklund berättar.
Styrelsen i Örebro län

Styrelsemedlemmar i Örebro län

En kort presentation av några som sitter i styrelsen i Örebro Län.
Kaggeholms Slott

Örebro län har varit på Kaggeholm folkhögskola

11-13 juni var mediaprojektets medlemmar på en kurs i hur man gör film på Kaggeholm folkhögskola. Där lärde sig alla konsten att filma och göra film. Örebro län har här gjort sin första film för att visa vad vi gjort. Vi kommer att lägga ut flera filmer om det som händer i föreningen. På så sätt kan du lättare ta till dig informationen.

Sidor