Föreningsbrev 1-2019

Här kan du läsa föreningsbrev 1-2019

Föreningsbrev
med utlysning/inbjudan till vår kongress i Uppsala 19–20 oktober 2019

God fortsättning!

Nu startar vi det nya året med flera spännande aktiviteter.
Det är flera datum att hålla reda på. Sist i brevet finns en lista på alla datum.

Kongress

I år är det kongress-år. Det är viktigt att ni redan nu börjar fundera på vilka ombud ni ska skicka. I stadgarna står det:

“Ombuden fördelas så att varje distrikt först får ett (1) ombud (=geografiskt). Övriga ombud fördelas därefter proportionellt mot antalet enskilda medlemmar på så sätt att för varje påbörjat antal om 200 enskilda medlemmar den 31 december året innan kongressen ges distriktet ett ombud. Fördelningen ska vara gjord och meddelad före 1 mars det år kongress hålls. Fördelningen gäller fram till nästa ordinarie kongress.

Vi återkommer under februari månad från kansliet, med antalet ombud ni har rätt att skicka.

Glöm inte heller att nominera personer till styrelsen. Sammankallande i Valberedningen är Linda Granberg och ni når henne på valberedningen@dyslexi.org
eller på telefon 070-581 99 97. Sista datum för att nominera är 1 juni 2019.

Ni kan lämna in motioner till kongressen. Sista datum för motioner är 1 juni.
Om ni känner er osäkra på hur ni ska göra, går det bra att kontakta kanslichef Olov Berggren, så ser han till att ni får hjälp.

Kongressen kommer i år att hållas i Uppsala den 19–20 oktober (lördag och söndag).
Dysleximässan kommer att ligga i anslutning till den 18–19 oktober (fredag och lördag).

 

Distriktsutbildning

Vi kommer som vanligt att samla alla distrikt för utbildning och träff nu under våren.
I år ses vi i Gävle 3–5 maj. Fokus kommer att ligga på att ta fram idéer och tankar inför verksamhetsplanen för de kommande tre åren. Det blir ett underlag, som kongressen ska besluta om i oktober. Vi kommer även hinna med lite annat; uppdatera oss på vad som är på gång samt utbilda oss i det nya medlemsregistret.

 

Medlemsutbildningar

Vi kommer också att fortsätta med medlemsutbildningar som vi påbörjade i höstas i Skellefteå. Det första tillfället i år är i Borås den 29–31 mars för medlemmar i Västra Götaland, Halland och Värmland. Det andra tillfället är i Gävle den 17–19 maj för medlemmar i Gästrikland, Dalarna, Uppsala och Örebro.

Preliminärt kommer vi under hösten att ha medlemsutbildningar i
Växjö den 13–15 september och i Västerås den 8–10 november.

Som sagt så har vi mycket roligt på gång under året och hoppas på allas er medverkan
för att ta oss an våra uppgifter på ett positivt sätt.
 

Datum att hålla reda på:

29–31 mars. Medlemsutbildning i Borås

3–5 maj. Ordförandutbildning i Gävle

17–19 maj. Medlemsutbildning i Gävle

1 juni, sista dag att nominera ledamöter till styrelsen till valberedningen Linda Granberg.

1 juni, sista dag att lämna in motioner till kongressen.

18–19 oktober. Dysleximässan

19–20 oktober. Kongress

13–15 september. Medlemsutbildning i Växjö (preliminärt)

8–10 november. Medlemsutbildning i Västerås (preliminärt)

Bästa hälsningar
Redaktörerna  

Bengt-Erik Johansson

Olov Berggren

Ämnen:

Bifogat material

Fil Föreningsbrev 1-2019