Föreningsbrev 2-2019

Här kan du läsa föreningsbrevet 2-2019

Föreningsbrev 2–2019 
 

God fortsättning!  

Här kommer det information! En del påminnelser och lite nya flera spännande aktiviteter. 

Det är flera datum att hålla reda på. Sist i brevet finns en lista på alla datum. 

 

Kallelse till extra förbundsråd. 

Förbundsstyrelsen har beslutat att kalla till ett extra förbundsråd och det kommer att äga rum första veckan i juni, vecka 23. Det kommer inte att bli ett fysiskt möte utan det kommer att ske på internet. Förbundsstyrelsen skickar ut mer information till berörda ombud inom en snar framtid.  
 

Ny lokal 

Kansliet flyttar till nya lokaler! 
Kansliet kommer nu att finnas i Spånga, Spånga torgväg 4 från den 3 juni. 
Vi kommer också att flytta ihop med FDB och Svenska Dyslexiföreningen/Dyslexistiftelsen. 
Även Stockholms distriktsförening flyttar med. Vi ser fram mot en spännande utveckling 

 

Nytt medlemsregister 

Äntligen har vi införskaffat ett nytt medlemsregister. Detta register ska fungera bättre och med bättre kopplingar mot banken. Instruktionsfilmer och utbildningar kommer eftersom att läggas ut till de av er som är registeransvariga. 

Avier för medlemsavgiften har skickats ut från det nya medlemsregistret. Tyvärr har det varit lite barnsjukdomar. 
Vi har till exempel lite problemen med ocr-nummer. En del medlemmar har fått ocr-nummer som inte fungerar. Vilket leder till att de inte kan betala avgiften. 
Vi och banken letar efter en lösning. Information kommer att gå ut till medlemmarna. 

 

Office 365 

Dyslexiförbundet har via Techsoup införskaffat office 365 som innehåller bland annat eposttjänsten (Outlook), kalender, lokal lagring på molnet (Onedrive) och delning av dokument (Sharepoint). Office 365 innehåller och webbversioner av ordbehandling (Word), kalkylering (Excel), presentation (PowerPoint). I Office 365 så finns program för samarbete som Teams och Skype. Och givetvis en massa andra program/appar. Vi vill nu att alla förtroendevalda i förbundet ska ha en egen dyslexi.org adress. Vi vill slippa problem med vidarebefordring till sina egna privata adresser. Har vi alla förtroendevalda en egen epostadress så blir det lättare att kommunicera mellan varandra och kunna utnyttja alla funktioner som finns.  

 

Det ni gör är att någon i er styrelse samlar ihop namnen på dom förtroendevalda och skickar en lista till mig så ordnar jag epostadresserna och skickar tillbaka till dom personerna som ska ha epostadresserna.  

Så det jag vill ha är: 

Förnamn, Efternamn och epostadressen på den personen jag ska skicka uppgifterna till. 

 

 

Årsmöten 

Detta är en påminnelse! 
Glöm inte bort att skicka in era årsmötes handlingar. 
 

Ur stadgarna för lokalförening! 
§ 6 Förhandlingsordning vid årsmötet 

 
Mom 4 
Lokalföreningen ska före den 15 april till distriktet sända in kopior på årsmöteshandlingarna; dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll och aktuell styrelselista. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, styrelse- och uppdragslista sänds före den 1 juli även till förbundet. 
För förening som brister i förvaltning och redovisning kan distriktets styrelse besluta om att innehålla medlemsavgifterna tills bristerna är åtgärdade.  
Distrikt eller förbund kan även i sådana fall besluta om att med egna revisorer revidera verksamhet och förvaltning. Styrelsen ska då hjälpa dessa revisorer i deras uppdrag. 

Ur stadgarna för distrikt! 

§ 6 Förhandlingsordning vid årsmötet 

Mom 4 

Distriktet ska före den 1 juli till förbundet sända in kopior på årsmöteshandlingarna; dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och aktuell styrelselista. Årsmötesprotokollet ska sändas in före den 1 september. 

För distrikt som brister i förvaltning och redovisning kan förbundsstyrelsen besluta om att innehålla medlemsavgifterna tills bristerna är åtgärdade. 

Förbundet kan även i sådant fall besluta om att med egna revisorer revidera verksamhet och förvaltning. Styrelsen ska då hjälpa dessa revisorer i deras uppdrag. 

 

 

Glöm inte att nominera personer till förbundsstyrelsen. 

Nominera till valberedningen@dyslexi.org 

Sista datum för att nominera är 1 juni 2019. Blankett hittar du längst ned på sidan!

 

Ni kan lämna in motioner till kongressen.  
Sista datum för motioner är 1 juni.  
Om ni känner er osäkra på hur ni ska göra, går det bra att kontakta kanslichef Olov Berggren, så ser han till att ni får hjälp. 

Kongressen kommer i år att hållas i Uppsala den 19–20 oktober (lördag och söndag). 

Dysleximässan kommer att ligga i anslutning till den 18–19 oktober (fredag och lördag). 

 

Europeiska dyslexiveckan 

Den europeiska dyslexiveckan har samma tema som förra året: Alla kan bli läsare 

Europeiska dyslexiveckan pågår mellan 7 – 13 oktober. 

Vi kör också världsdyslexidagen den 10 oktober. Vi använder #formadinbokstav när vi gör aktiviteter på sociala medier. 

 

 

Medlemsutbildningar 

Vi träffas den 13–15 september för medlemmar i Gästrikland, Dalarna, Uppsala och Örebro. 

Preliminärt kommer vi under hösten att ha medlemsutbildning i Växjö 8–10 november. 
 

 

Som sagt så har vi mycket roligt på gång under året och hoppas på allas er medverkan  
för att ta oss an våra uppgifter på ett positivt sätt. 

 

/Benke och Olov 

 

Datum att hålla reda på: 

 

1 juni, sista dag att nominera ledamöter till förbundsstyrelsen. 

1 juni, sista dag att lämna in motioner till kongressen. 

V23 extra förbundsråd. 
7–13 oktober Dyslexiveckan 

10 oktober Världsdyslexidagen 

18–19 oktober. Dysleximässan 

19–20 oktober. Kongress 

13–15 september. Medlemsutbildning i Gävleborg 

8–10 november. Medlemsutbildning i Växjö (preliminärt) 

 

Ämnen:

Bifogat material

Fil foreningsbrev_2_2019.docx
Fil upprop_valberedning_ar_2019.docx