Föreningsbrev 3-2019

Glad sommar! Här kommer det information! En del påminnelser och lite nya flera spännande aktiviteter.

Föreningsbrev3–2019
 

Glad sommar!

Här kommer det information! En del påminnelser och lite nya flera spännande aktiviteter.

 

Ny lokal

Kansliet har nu flyttat till nya lokaler!
Kansliet finns i Spånga på Spånga torgväg 4.
Nu är Dyslexiförbundet, Svenska Dyslexiföreningen, FDB och Dyslexiförbundet Stockholms län på plats och stormtrivs.

 

Office 365

Uppmaning!
Dyslexiförbundet har via Techsoup införskaffat office 365 som innehåller bland annat eposttjänsten (Outlook), kalender, lokal lagring på molnet (Onedrive) och delning av dokument (Sharepoint). Office 365 innehåller och webbversioner av ordbehandling (Word), kalkylering (Excel), presentation (PowerPoint). I Office 365 så finns program för samarbete som Teams och Skype. Och givetvis en massa andra program/appar. Vi vill nu att alla förtroendevaldai förbundet ska ha en egen dyslexi.org adress. Vi vill slippa problem med vidarebefordring till sina egna privata adresser. Har vi alla förtroendevalda en egen epostadress så blir det lättare att kommunicera mellan varandra och kunna utnyttja alla funktioner som finns. 

 

Det ni gör är att någon i er styrelse samlar ihop namnen på dom förtroendevalda och skickar en lista till mig så ordnar jag epostadresserna och skickar tillbaka till dom personerna som ska ha epostadresserna. 

Så det jag vill ha är:

Förnamn, Efternamn och epostadressen på den personen jag ska skicka uppgifterna till.

 

 

Årsmöten

Detta är åter en påminnelse!
Glöm inte bort att skicka in era årsmötes handlingar.

Vi har gjort en enkel checklista på vad som skall skickas med. Se bifogad fil

Vi har även uppdaterat funktionärsblanketten. Se bifogad fil
 

Ur stadgarna för lokalförening!
§ 6 Förhandlingsordning vid årsmötet

Mom 4
Lokalföreningen ska före den 15 april till distriktet sända in kopior på årsmöteshandlingarna; dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll och aktuell styrelselista. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, styrelse- och uppdragslista sänds före den 1 juli även till förbundet.
För förening som brister i förvaltning och redovisning kan distriktets styrelse besluta om att innehålla medlemsavgifterna tills bristerna är åtgärdade. 
Distrikt eller förbund kan även i sådana fall besluta om att med egna revisorer revidera verksamhet och förvaltning. Styrelsen ska då hjälpa dessa revisorer i deras uppdrag.

Ur stadgarna för distrikt!

§ 6 Förhandlingsordning vid årsmötet

Mom 4

Distriktet ska före den 1 juli till förbundet sända in kopior på årsmöteshandlingarna; dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och aktuell styrelselista. Årsmötesprotokollet ska sändas in före den 1 september.

För distrikt som brister i förvaltning och redovisning kan förbundsstyrelsen besluta om att innehålla medlemsavgifterna tills bristerna är åtgärdade.

Förbundet kan även i sådant fall besluta om att med egna revisorer revidera verksamhet och förvaltning. Styrelsen ska då hjälpa dessa revisorer i deras uppdrag.

 

Europeiska dyslexiveckan

Den europeiska dyslexiveckan har samma tema som förra året: Alla kan bli läsare

Europeiska dyslexiveckan pågår mellan 7 – 13 oktober.

Vi kör också världsdyslexidagen den 10 oktober. Vi använder #formadinbokstav när vi gör aktiviteter på sociala medier.

 

Medlemsutbildningar

Vi träffas den 13–15 september för medlemmar i Gästrikland, Dalarna, Uppsala och Örebro.

Vi kommer att hålla till på Bollnäs Folkhögskola och inbjudningar skall ha gått ut till medlemmar i de berörda distrikten.
 

Förbundet fyller 40 år

Vi kommer på kongressmiddagen att fira att vi fyller 40 år. Vi planerar att bjuda in speciella personer som varit med och utvecklat förbundet. Vi planerar också lite andra överraskningar.

 

Kongressen

Förberedelserna är i full gång med att förbereda material m.m.. 
Vi har fått in 4 st motioner till kongressen. 

Mässan

I nuläget är det 30 utställare anmälda.

Föreläsareär bl a;

  • Eva Funck  
  • Idor Svensson, professor Linnéuniv och forskar inom psykologi, läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.
  • Ulrika Wolff, professor Göteborgs univ, forskar inom dyslexi, läs- och skrivsvårigheter. ”Tidig intensiv träning ger bäst resultat”
  • Niklas Hyland, journalisten som gjort programmet "Jakten på dyslexin".
  • Ulrika Jonsson, specialpedagog och föreläser med fokus på inkludering. Grundare av Kasam Education.
  • Daniella Heljeved, changemaker/eldsjäl, grundare av Dysseplugg.
  • Jakob Åsberg, docent, vid Gillbergscentrum Göteborgs univ. undervisar och forskar om tal- och skriftspråkliga funktionsnedsättningar och om autism hos barn, ungdomar och vuxna. 

 

 

 

Som sagt så har vi mycket roligt på gång under året och hoppas på allas er medverkan 
för att ta oss an våra uppgifter på ett positivt sätt.

 

 

 

/Benke och Olov

 

Datum att hålla reda på:

7–13 oktober Dyslexiveckan

10 oktober Världsdyslexidagen

18–19 oktober. Dysleximässan

19–20 oktober. Kongress

13–15 september. Medlemsutbildning i Gävleborg

8–10 november. Medlemsutbildning i Växjö (preliminärt)

 

Ämnen:

Bifogat material

Fil Föreningsbrev 3-2019
Fil Funktionärs och styrelseblankett
Fil Checklista