Föreningsbrev 3-2020

Tredje Föreningsbrevet i år.

Ändrade förutsättningar

Vid senaste förbundsstyrelsemötet beslutade styrelsen om att ordförande inte längre ska arvoderas på 75 % utan endast arvoderas som övriga ledamöter.
Beslutet gäller från 1 september. Bakgrunden till beslutet är förbundets ansträngda ekonomi.

Förbundsstyrelsen beslutade dessutom att söka stöd för att permittera kanslichefen och en annan anställd på 40 %.
Även detta beslut har att göra med ekonomin och de minskade intäkter förbundet haft p g a Covid-19 pandemin.

Vi hoppas att ni därför har förståelse för att kansliet kommer under hösten ha svårt att leverera tjänster på samma nivå som tidigare.

”Stavgången - stava med dyslexiförbundet”

Nu tar vi chansen att synas!
Under Dyslexiveckan kommer vi dra igång en kampanj som kallas ”Stavgången”.
Det här är en möjlighet för oss att, ha trevligt, lyfta våra frågor samt att attrahera fler medlemmar.
Den är dessutom Corona säkrad eftersom vi går utomhus med stavlängds avstånd.

Vi hoppas verkligen att alla är med och ser till att det blir mycket uppståndelse på sociala medier och om möjligt även i lokal media kring ”stavgången”.
Separat information om hur det går till har skickats ut till alla förbund och finns även på hemsidan.

Dyslexiveckan

Dyslexiveckan äger rum mellan 5 och 11 oktober i år. Se till att ni beställer eventuellt material från kansliet i god tid.
#Formadinbokstav och Dyslexidagen är på torsdagen den 8 oktober.

Anmäl er till förbundsstämman

Nu är det hög tid att anmäla er till förbundsstämman. Anmäl ert ombud till kanslichefen.
förbundsstämman hålls via internet (Zoom) den 18 oktober.

Dagen innan alltså den 17 oktober kommer det finnas möjlighet att vara med på utbildnings webbinarier.
Här kan även andra medlemmar än ombuden delta.
Föranmälan krävs dock även till detta. Det kommer mer information hur ni anmäler er.

 

Preliminärt Program för medlemsdag 17 oktober

09:10
Välkomna program allmän info av moderator.

09:15 - 10:15
Utbildning i medlemsregistret
Föredragshållare: Monika Rydin.

10:30 - 11:00
Detta är dyslexiförbundet! Vilka frågor driver vi?
Föredragshållare:  Bengt-Erik Johannsson förbundsordförande i Dyslexiförbundet och Lisbeth Flodman ledamot i förbundsstyrelsen.

11:15 - 11:45
Appar med Mige
Föredragshållare Mige Lundahl ledamot i förbundsstyrelsen.

PAUS
 

12:30 - 13:30
Medlemsvärvning med bikupor
Föredragshållare: Bengt-Erik Johannsson förbundsordförande i dyslexiförbundet.
Upplägg! Efter ca 30 minuter föredrag, bikupor där Alla i FS är med i olika kupor ca 15 min inklusive mingel sista 15 min återkoppling i storgrupp någon modererar återkopplingen.

13:45 - 14:15
Plugga med bilder
Föredragshållare: projektledare Helena Borges.

14:30 - 15:00
Office 365
Föredragshållare: Filip Uppsäll Sjögren.

15:15 - 15:45
Leva med dyslexi
Föredragshållare: Inger Rålenius rådgivare Skrivknuten.

15:45 - 16:00
Sammanfattning och avslut av dagen

 

Medlemsrekrytering

Sist men inte minst vill vi påminna om vikten av att vi blir fler som stödjer vårt arbete.
Så fortsätt att rekrytera nya medlemmar och se till att alla som är med vill fortsätta att stödja arbetet.
Dyslexiveckan med ”Stavgången” är en möjlighet men det finns ju även andra sätt som ni vet mer om och är duktiga på.

Årsmötesprotokoll

Glöm inte att skicka in era årsmötesprotokoll. Det är bråttom! Det är helt avgörande för hur vi kan söka statsbidrag från Socialstyrelsen.

Slutligen vill vi rikta ett stort TACK till er alla för ert fantastiska arbete i dessa Corona tider.

Vi håller ut och vi ger inte upp!

Förbundsordförande
Bengt-Erik Johansson

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon foreningsbrev_3.pdf