Föreningsbrev 4 2019

Glad höst! Här kommer föreningsbrevet med information och några påminnelser.

Föreningsbrev 4–2019
 

Glad höst!
Här kommer det information och några påminnelser.

 

Office 365

Uppmaning!
Dyslexiförbundet har via Techsoup införskaffat Office 365 som innehåller bland annat eposttjänsten (Outlook), kalender, lokal lagring på molnet (Onedrive) och delning av dokument (Sharepoint). Office 365 innehåller också webbversioner av ordbehandling (Word), kalkylering (Excel), presentation (PowerPoint). I Office 365 finns program för samarbete som Teams och Skype. Och givetvis en massa andra program/appar.

Vi vill nu att alla förtroendevalda i förbundet ska ha en egen dyslexi.org adress. Vi vill slippa problem med vidarebefordring till sina egna privata adresser. Om vi alla förtroendevalda har en egen epostadress så blir det lättare att kommunicera mellan varandra och kunna utnyttja alla funktioner som finns.

Det ni gör är, att någon i er styrelse samlar ihop namnen på dom förtroendevalda och skickar en lista till mig så ordnar jag epostadresserna. Jag skickar tillbaka till dom personerna som ska ha epostadresserna.

Jag behöver från er: Förnamn, efternamn och epostadressen på den personen jag ska skicka uppgifterna till.

 

Medlemsutbildningar

Den 8–10 november träffar vi medlemmar i Skåne, Blekinge, Gotland, Östergötland, Kalmar och Kronoberg.
Vi kommer att hålla till på Ädelfors Folkhögskola utanför Vetlanda och inbjudningar skall ha gått ut till medlemmar i de berörda distrikten.
 

Förbundet fyller 40 år

På kongressmiddagen, lördag kväll, firar vi att Dyslexiförbundet fyller 40 år. Vi har bjudit in speciella personer som varit med och utvecklat förbundet. Det kommer bland annat att göras en historisk återblick.

 

Kongressen

Det som är nytt för i år är att vi kommer att ha utskottsarbete på lördagen.
Vi kommer att utifrån motionerna, propositionerna, budget och verksamhetsplan bilda utskott som under ledning av en ordförande och en sekreterare kommer diskutera och eventuellt skriva tilläggsyrkanden.
Det vi tycker är viktigt är att dom som skrivit motioner eller kongressombud från sitt distrikt är med i det utskott där dom har sina motioner. Vet man inte vilket utskott man ska delta i så kommer vi att dela upp så det blir ett någorlunda jämnt antal. Anmälan till utskotten gör ni till bengt.erik.johansson@dyslexi.org
 

De 3 utskotten att välja mellan är:
Utskott 1.
Ordförande: XX
Sekreterare: Personal
Representant från förbundsstyrelsen är Catrine Folcker.
Deltagare: omkring 20 stycken.

 • Verksamhetsplan 2020–2022
 • Ekonomi och budget
 • Motion 1. Medlemsavgiften
 • Motion 2. Medlemsavgift Pensionär
 • Proposition 1. Heltidsarvoderad ordförande
 • Proposition 2. Arvode ledamöter

 

Utskott 2.
Ordförande: XX
Sekreterare: Personal
Representant från förbundsstyrelsen är Bengt-Erik Johansson
Deltagare: omkring 20 stycken.

 • Motion 3. Översyn årshjulet
 • Proposition 3. Läs&Skriv
 • Proposition 4. Reviderade stadgar
 • Proposition 5. Nya stadgar
 • Verksamhetsberättelse 2016–2018.

 

Utskott 3.
Ordförande: XX
Sekreterare: Personal
Representant från förbundsstyrelsen är Ann Byrhult Pålsson
Deltagare: omkring 20 stycken.

 • Motion 4. E-faktura
 • Motion 5. Utbetalning till föreningarna
 • Motion 6. Anslag ungdomar
 • Motion 7. Dyslexiförbundets App
 • Motion 8. Dyslexipodden
 • Motion 9. Projekt utredningar
 • Motion 10. Samordnare rekrytering/medlemmar

Glöm inte att anmäla ombuden!
Sista anmälningsdag är 8 oktober.

 

Förbundsstyrelsen, ordinarie och suppleanter:
http://www.trippus.net/dfkongress2019_fs

Kongressombud:
http://www.trippus.net/dfkongress2019_ombud

Valberedning, revisorer och ungdomsdelegater:
http://www.trippus.net/dfkongress2019_ovr

För alla övriga som vill delta på mässan så använder man denna länk:
http://www.trippus.net/dfmassa2019

 

Dysleximässan

I nuläget är det 35 utställare anmälda.

Föreläsare är bl a;

 • Eva Funck, skådespelare och författare, vi känner igen henne från Björnes magasin, Evas sommarplåster och Evas funkarprogram.

Eva medverkar även vid utdelningen av Dyslexipriset!

 • Idor Svensson, professor Linnéuniv och forskar inom psykologi, läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.
 • Ulrika Wolff, professor Göteborgs univ, forskar inom dyslexi, läs- och skrivsvårigheter. ”Tidig intensiv träning ger bäst resultat”
 • Niklas Hyland, journalisten som gjort programmet "Jakten på dyslexin".
 • Ulrika Jonsson, specialpedagog och föreläser med fokus på inkludering. Grundare av Kasam Education.
 • Daniella Heljeved, changemaker/eldsjäl, grundare av Dysseplugg.
 • Jakob Åsberg, docent, vid Gillbergscentrum Göteborgs univ. undervisar och forskar om tal- och skriftspråkliga funktionsnedsättningar och om autism hos barn, ungdomar och vuxna. 

 

Som sagt så har vi mycket roligt på gång under året och hoppas på allas er medverkan för att ta oss an våra uppgifter på ett positivt sätt.

/Benke och Olov

Datum att hålla reda på:

7–13 oktober Dyslexiveckan
10 oktober Världsdyslexidagen
18–19 oktober. Dysleximässan, Fyrishov Uppsala
19–20 oktober. Kongress, Fyrishov Uppsala
8–10 november. Medlemsutbildning på Ädelfors Folkhögskola utanför Vetlanda.

 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon foreningsbrev_4_2019.pdf