Föreningsbrev 5 2019

God Jul och ett Gott Nytt år! Här kommer det lite information och några påminnelser.

Föreningsbrev 5–2019

God Jul och ett Gott Nytt år!

Här kommer det lite information och några påminnelser.

Medlemsutbildning

Den 14 och 15 mars träffar vi medlemmar från Stockholm, Västmanland och Sörmland.
Vi kommer att hålla till på Funktionsrätts lokaler på E18 i Eskilstuna och vi kommer att bo på Bolinder Munktell hotellet och inbjudningar kommer att gå ut till alla medlemmar i de berörda distrikten efter nyår. Men informationen om medlemsutbildningen finns redan på hemsidan: https://www.dyslexi.org/forbundet/kursen-ar-tyvarr-framflyttad-medlemsutbildning-14-15

 

Kongressen 2019

Kongressprotokollet är ute hos justerarna för justering.
Ett urval av kongressbesluten.

Medlemsavgift

Nu har vi sex olika medlemskap. Medlemskap för Pensionär kommer inte att hinna införas före årsskiftet 2020–2021. De sex har olika medlemsavgifter och är:

 • Medlem
 • Stödmedlem företag
 • Stödmedlem övriga
 • Hedersmedlem
 • Pensionär
 • Ungdom med eget hushåll

Här är dom nya medlemsavgifterna:

 • 1 person: 250 kr
 • Familj (2 medlemmar): 275 kr
 • Familj (3 medlemmar): 300 kr
 • Familj (4 medlemmar): 325 kr
 • Familj (5 eller fler medlemmar): 350 kr
 • Ungdomar under 26 år i eget hushåll: 125 kr

 

Från och med januari 2020 kan alla som vill betala med autogiro. Du kan välja att hela avgiften dras en gång per år eller att avgiften dras tolv gånger per år.
Läs mer om autogiro.

Kongressen tog också beslut om att se över tidningen och stadgarna.
Förbundsstyrelsen kommer att skicka ut mer information och intresseanmälan till dessa grupper i början på 2020.
Är det någon som redan nu är intresserad av att ingå i någon grupp så skicka ett mail till mig på bengt.erik.johansson@dyslexi.org.

Förbundsstyrelsen

Här kommer ett urval av beslut som den nya förbundsstyrelsen tog den 1 december 2019.
Förbundet har en mycket ansträngd ekonomi och har tagit nödvändiga åtgärder.

 • Vi kommer att jobba hårt med medlemsrekrytering på olika sätt under 2020.
 • Vi kommer inte att arrangera någon Dysleximässa 2020 men vi kommer att fortsätta delta på andra mässor såsom Bok&Biblioteksmässan, SETT-mässan och andra mässor där vi blir inbjudna.
 • Vi kommer att hitta ett alternativt sätt att genomföra Distriktsutbildningen framöver.

Medlems och föreningsarbete

Under 2020 så drar vi igång ett arbete med att hjälpa till att starta upp vilande föreningar. Vi kommer också att aktivt hjälpa föreningar som behöver stöd.
Jag vill påminna om att jag gärna kommer ut och träffar er föreningar vid till exempel årsmöten, medlemsmöten, informationsträffar eller läger.  Inger Rålenius kommer med när det är möjligt och när det handlar om rättigheter/skyldigheter vid dyslexi/dyskalkylifrågor.

Jag vill skicka en snäll men tydlig påminnelse till lokalföreningarna och distriktens årsmöten.
Tänk på att använda er av den gemensamma verksamhetsplanen som vi antog på kongressen.
Utgå utifrån er verksamhet och se hur den passar in i verksamhetsplanen.

Sedan vill jag påminna om att skicka in årsmöteshandlingarna till kansliet.
Som stöd skickar jag med utdrag ur stadgarna:

Mom 4
Lokalföreningen ska före den 15 april till distriktet sända in kopior på årsmöteshandlingarna; dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll och aktuell styrelselista. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, styrelse- och uppdragslista sänds före den 1 juli även till förbundet.
För förening som brister i förvaltning och redovisning kan distriktets styrelse besluta om att innehålla medlemsavgifterna tills bristerna är åtgärdade.
Distrikt eller förbund kan även i sådana fall besluta om att med egna revisorer revidera verksamhet och förvaltning. Styrelsen ska då hjälpa dessa revisorer i deras uppdrag.

Mom 4

Distriktet ska före den 1 juli till förbundet sända in kopior på årsmöteshandlingarna; dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och aktuell styrelselista. Årsmötesprotokollet ska sändas in före den 1 september. För distrikt som brister i förvaltning och redovisning kan förbundsstyrelsen besluta om att innehålla medlemsavgifterna tills bristerna är åtgärdade. Förbundet kan även i sådant fall besluta om att med egna revisorer revidera verksamhet och förvaltning. Styrelsen ska då hjälpa dessa revisorer i deras uppdrag.

Hjälp till att sprida detta till era lokalföreningar och medlemmar!

Glöm inte att förnya ditt medlemskap och vinn en läspenna eller en läsapp!
 

Som sagt så har vi mycket roligt på gång under nästa år och hoppas på allas er medverkan
för att ta oss an våra uppgifter på ett positivt sätt.

/Benke och Olov

 

Datum att hålla reda på under 2020:

 

14–15 mars. Medlemsutbildning i Eskilstuna.

 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon foreningsbrev_5_2019.pdf