Göteborg tar sig ton!

Se vår senaste debattinlägg : Hur får man skolelever underkända

Hur får man skolelever underkända?

10 budord från dyslexiförbundet FMLS i Göteborg för att få elever garanterat underkända

  1. Följ nya skollagen och ta bort stödet vid betyg E
  2. Satsa på storklasser
  3. Fler lärarfria lektioner
  4. Bort med speciallärarna och specialpedagog
  5. Förbjud datorbaserade hjälpmedel
  6. Undvik inlästa läromedel
  7. Endast ett elevhälsoteam per stadsdel
  8. Undvik elevdatorer
  9. Minska på idrott och hälsa, praktiska ämnena
  10. Öka självstudietiden

 

 

Skämt åsido; Dyslexiförbundet vill väcka debatt runt dagens skola!

Vi anser att det är viktigt att alla elever har rätt till lika skolgång, rätt till hjälpmedel, samt rätt till inlästa läromedel i skolgången för att kunna nå sina mål. Självklart ska det även finnas utbildade lärare, speciallärare samt elevhälsoteam.

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon hur_far_man_skolelever_underkanda.pdf