Öppethus i Göteborg!

Tag chansen och kom och träffa Dyslexiförbundet FMLS i Göteborg!

Vi kommer att ha öppet hus :

 

16 april kl.18.00-20.00  

 19 maj kl. 13.00-16.00

 

Under dessa dagar/kvällar kan du komma och diskutera, fråga eller prata med Dyslexiförbundet FMLS i Göteborg

Några dyslektiker kommer vara på plats varje öppethus för att ta hand om just dig.

Vi bjuder på fika.

Besöksadress: Kruthusgatan 17 (nya posthuset) vån 5. Varmt välkomna

Styrelsen i Dyslexiförbundet FMLS i Göteborg

 

Ämnen: