DYSLEXI & SPRÅKETS BYGGSTENAR

Föreläsning 9 oktober 2019 • kl 17:00 på Hyltebruks bibliotek

DYSLEXI & SPRÅKETS BYGGSTENAR Ann Skoglund har stor erfarenhet av arbete med elever som av olika skäl kämpar med läs- och skrivinlärning. Hennes kurser och föreläsningar har gett många ökad kunskap om dyslexi och en djupare förståelse för dyslektiker. Föreläsningen riktar sig till alla som vill förstå dyslektikers kamp med skriften. Konsekvens och kompensation. Hur ser den svenska ordstrukturen ut och hur görs den synlig?

Ämnen: