Den 14/9 kommer du till Hylte folkbibliotek

 Idor Svensson

Assisterande teknik: ett stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Med professor Idor Svensson, Linnéuniversitetet

Välkommen till Hylte folkbibliotek .Den 14 september 2017  Kl: 19,00

Fabriksgatan 1A, Hyltebruk 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon Affisch 14 sept 2017