Hur erövras språk och läsning?

Mats Myrberg och Caroline Liberg.
Föreläsning med Mats Myrberg och Caroline Liberg 25 nov kl 18 i ABF-huset, Sth.

Forskare om språk och läsning;

Hur erövras språk och läsning?

Föreläsning måndag 25 november kl 18.00 i ABF-huset , Sveavägen 41 i Stockholm. Arrangör är Läsrörelsen och ABF.

Mats Myrberg, professor emeritus i specialpedagogik vid Stockholms universitet och. Mats genomförde 2002-06 den stora "Konsensusutredningen" om hur läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan definieras och om hur åtgärder kan sättas in.

Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet. Caroline är även ordförande i LättlästStiftelsen och Skolverkets expertstöd när det gäller utformningen av nationella prov i svenska.

Inledning: Bengt Göransson, tidigare kulturminister.

Moderator: Elisabet Reslegård, ordförande i Läsrörelsen.

Inträdesavgift: 60 kronor.

Ämnen:

Länkar

http://www.lasrorelsen.nu/wp-content/uploads/2013/08/Föreläsningsserie-om-spr…