Kontakt

Kansli

forbundet@dyslexi.org / 08-665 17 00

Kanslichef

kanslichef@dyslexi.org

Ekonomi

ekonomi@dyslexi.org / 08-665 17 07

Skrivknuten rådgivning

skrivknuten@dyslexi.org / 08-665 17 08 / http://www.dyslexi.org/skrivknuten/om-skrivknuten

Medlemsfrågor

Medlemsreg@dyslexi.org / 08-665 17 00

Prenumeration på tidningen Läs&Skriv

Medlemsreg@dyslexi.org / 08-665 17 00

Försäljning

bestallning@dyslexi.org / 08-665 17 06 / https://dyslexi.org/webbutik

Förbundsstyrelsen 

http://www.dyslexi.org/forbundet/forbundsstyrelse

Distrikt och föreningar 

http://dyslexi.org/foreningar
Kontaktinformation till landets alla distrikt och föreningar hittar du under deras respektive sida, exempel: dyslexi.org/stockholm/kontakt.

Övriga frågor

Ämnen