Styrelsen Malmö

Styrelsen vald vid årsmötet den 2 mars, 2017

Jörgen Palm, ordförande

Catharina Åkerman,vice ordförande

Ingalill Sjunnesson, kassör

Ingeborg Balhuizen, sekreterare

Eva von Bahr, ledamot

Christel Lindblad, ledamot

Elisabeth Wallenklev, ledamot

Ulla Ekeberg, suppleant

Heidi Martens, suppleant

Lena Hyll Carlsson, suppleant

Mei Hai Wang, suppleant

Ing-britt Bengtsson, suppleant

Christian Koponen Wikström, valberedningen

Dennis Krisby, valberedningen

Lars Myllenberg, revisor

Eva von Bahr, webbansvarig.

 

 

 

 

 

Ämnen