Talsyntes som mitt hjälpmedel

Talsyntesen gör texten extremt enkel, FMLS i Malmö har testat med gott resultat.