Med anledning av #MeToo samt #SlutVillkorat

Alla våra medlemmar ska känna sig trygga att komma till och besöka platser där Dyslexiförbundet arrangerar aktiviteter.

Med anledning av #MeToo samt #SlutVillkorat 

 
Vi i Dyslexiförbundet anser att det är fullständigt oacceptabelt med diskriminering och sexuella trakasserier!  

 

Alla våra medlemmar ska känna sig trygga att komma till och besöka platser där Dyslexiförbundet arrangerar aktiviteter. 

Styrelsen arbetar aktivt för att Dyslexiförbundet ska bli bättre på att se och förändra de strukturer eller miljöer inom förbundet som kan gynna maktmissbruk som kan leda till kränkningar, diskriminering och sexuella trakasserier.  

Det viktigaste just nu är att vi gemensamt arbetar för att Dyslexiförbundet ska bli ett bättre förbund där individer behandlas lika, och alla medlemmar ska kunna vara trygga och känna sig säkra!  

Har du utsatts eller sett andra bli utsatta för kränkningar, diskriminering och sexuella trakasserier, finns styrelsen här och kan prata med dig.  

 

Om du blivit utsatt för kränkningar, diskriminering eller sexuella trakasserier vid en aktivitet som anordnats av Dyslexiförbundet: 

  1. Lägg märke till situationen. Ignorera inte din känsla, utan stanna upp och fundera. Kom ihåg att du har rätt att känna dig fysiskt och känslomässigt trygg.  
    Om du orkar, tala om för den som utsätter dig, att beteendet är oacceptabelt och ovälkommet. Det kan göras muntligt, skriftligt eller med hjälp av någon du litar på. Dokumentera det som hänt, till exempel genom minnesanteckningar.  
  1. Det är först och främst de som ordnat arrangemanget där det inträffade hände du ska vända dig till, men du kan alltid även kontakta förbundsstyrelsens ledamöter. Dyslexiförbundet kommer undersöka ärendet och se till att det oönskade beteendet upphör.  
  1. Det inträffade kan utgöra en brottslig handling eller ett brott mot diskrimineringslagen. Med tanke på preskriptionsregler bör därför anmäla det inträffade snarast till polisen eller diskrimineringsombudsmanen.  

 

Det finns sidor/grupper på facebook, här kommer några förslag: 
#metoo(official) 
#Slutvillkorat 

Det finns många bra sidor som kan ge stöd, här kommer några förslag: 
Psykologiguiden 
Kvinnofridslinjen 
Jourhavande medmänniska 

 

Dyslexiförbundets styrelse  
genom Förbundsordförande 
 

Bengt-Erik Johansson