Dyslexiförbundet

Hos Dyslexiförbundet hittar du information för dig med läs-, skriv- och räknesvårigheter, samt dyslexi och dyskalkyli. Men även för pedagoger och anhöriga.
Förbundet verkar på riksplanet och föreningar/distrikt verkar lokalt, för barn, unga och vuxna. Överallt i samhället.