Dyslexi.org

Dyslexi.org är en portal som utvecklas inom Dyslexiförbundets mediaprojekt. Bakom portalen finns genomarbetade tankar om tillgänglighet.

Allt material som tagits fram under projektperioden finns på fungerandemedier.se under taggen Dyslexiförbundets mediaprojekt. Se: http://www.fungerandemedier.se/dyslexif%C3%B6rbundets-mediaprojekt

Ämnen:

Länkar

Fungerande medier