Med datorn som verktyg

Umeå kommun satsar inte bara på gymnasieeleverna. Även elever på lägre stadier får datorer som verktyg för sitt lärande.

Vendela får dator och pedagogiskt stöd, inte bara av de lärare hon dagligen träffar. Annika Davidsson som är IT-pedagog på elevhälsan har hjälpt Vendela, lärarna och skolan att finna bra lösningar. Torbjörn Lundgren har träffat dem och samtalat om hur man kan anpassa underviningen med hjälp av rätt verktyg och en genomtänkt strategi.

Ämnen: