Nya medier i skolan - ett pedagogiskt samtal

Att arbeta med dator och olika verktyg som kompenserar för eventuella svårigheter är inte främst en teknisk fråga utan en pedagogisk.

De nya mediernas möjligheter är en utmaning för hela undervisningssystemet. Alla, både lärare och elever, påverkas av att det tillkommit nya möjligheter att inhämta kunskap och lära sig allt mer. Det är något personalen på Gumeå gymnasieförvaltning fått tänka över i coh med att de ansvarar för den stora satsning man där gjort på datorer till alla elever. Torbjölrn Lundgren från Dyslexiförbundet samtalar med dem om vad alla nya medier innebär.

I pdf-filen finns den undersökning kommunen låtit göra om satsningen på datorer. Femton elever berättar om sina erfarenheter.

Ämnen:

Relaterade artiklar

Med datorn som verktyg

Bifogat material

PDF icon larande_utan_granser.pdf