Dator till alla - dubbelvinst för elever med dyslexi

Tre pojkar ur årskurs sju i skolbiblioteket på Nya Påvelundsskolan i Göteborg
Tre pojkar ur årskurs sju i skolbiblioteket
För en elev med läs- och skrivsvårigheter kan en rätt utrustad dator vara skillnaden mellan att lyckas och inte lyckas i skolan.

En egen bärbar dator för skolarbetet är fortfarande bara en dröm för många elever med läs- och skrivsvårigheter. Kanske skolan anser att det blir för dyrt, att det inte behövs, att det är fusk eller att det blir orättvist om vissa får och inte andra. 

Men nu blåser nya vindar över Sverige. Allt fler skolor utrustar alla elever med egna bärbara datorer. Och det är extra bra för elever med läs- och skrivsvårigheter.  

Bild: Elisabeth Lindau

 

Läs mer i L&S nr 2

 

 

Ämnen: