Läs&Skriv nr 3 2010

Omslag Läs och Skriv 3/2010
Omslag Läs och Skriv 3/2010
Nytt nummer av tidningen ute. Elevers dyslexi tas inte på allvar av lärare, menar författarna till ett examensarbete i pedagogik. Vi har träffat gymnasisten Jacob, som håller med.

Läs&Skriv nr 3 2010 innehåller även:

* Dyslexiförbundets valenkät 2010. Vad anser riksdagsparterna om rätten till inlästa läromedel

och nedläggningshotade Skrivknutens framtid?

* Intervjuer med två viktiga skolpolitiker

* Politiker och tjänstemän om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar

* Reklamskrivaren Calle Lewenhaupt berättar om sitt förhållande till bokstäver

Porträtt, krönikor och enstaka artiklar och notiser finns att läsa i sin helhet på Läs&Skrivs hemsida. Övriga artiklar är enbart kortfattat presenterade.

Ämnen: