Dysleximässa i Jönköping

Dysleximässan är möjligheternas mässa. Dyslexiförbundet FMLS vill sprida budskapet att ingen ska behöva misslyckas på grund av dyslexi.

Ett 40-tal föreläsare och ett 50-tal utställare delade under två dagar med sig av sin kunskap om hur man förebygger och åtgärdar läs-, skriv- och räknesvårigheter. Sammanlagt 1300 besökare lyssnade och fick möjlighet att titta närmare på mängder av alternativa verktyg. 

Bland föreläsarna fanns: Ulrika Wolff, som presenterade träning som ger resultat och dessutom föreläste om engelska och dyslexi. Idor Svensson talade om ny teknik. Bodil Jönsson om ”Undret i Markaryd”. Ungdomar med skolan i friskt minne delar med sig av sina erfarenheter.

Trots att alla möjligheter finns, visar Skolinspektionens rapport från i fjol att de flesta skolor inte ger elever med dyslexi tillräckligt stöd och anpassning. Konsekvensen för den enskilda kan bli livslång. En färsk doktorsavhandling av Anna Fouganthine* visar att lässvårigheter leder till sämre betyg, lägre utbildning och ökad risk för psykisk ohälsa. Varje misslyckande är onödigt. Avhandlingen heter ”Dyslexi genom livet - ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter” och lades fram i början av oktober vid Stockholms universitet

I år hölls Dysleximässan den 26 och 27 oktober på Högskolan i Jönköping. Arrangörer var Dyslexiförbundet FMLS i samarbete med Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och Specialpedagogiska Skolmyndigheten. 

 

Ämnen: