Talande textremsa på bio!

Daniel Göransson från Unga Synskadade var med på Filminstitutets användartest.
Daniel Göransson från Unga Synskadade testade appar när Filminstitutet ordnade användartest. Närmast kameran är Anders Westin från SFI. (Bild: Eva Hedberg)
Har du svårt att hinna läsa textremsan på bio? Eller kanske du inte ser vad som händer på duken? I början av mars testades tre lösningar för att göra bio tillgänglig för många fler med synskador eller läshinder.

"Tillgänglig bio" är ett regeringsuppdrag som Svenska Filminstitutet fick i juni 2011. Syftet är att hitta åtminstone en lösning för att göra bio tillgänglig för personer med synskada och långsamläsare. I början av mars var det dags för filminstitutet att ordna ett användartest. En av tre lösningar som testades var MovieTalk, som utvecklas i projektet Talande Textremsa som drivs av Dyslexiförbundet FMLS. De andra lösningarna utvecklas av företagen DoGood och Videvox. Lösningarna spelade upp uppläst textremsa och syntolkning i smartphone. Både Sveriges Radio och Rapport fanns på plats under testet. SVTs Rapport var där och gjorde reportage - även Kulturradion.

I slutet av maj avslutas Filminstitutets arbete och resultaten ska rapporteras till regeringen. 

 

Ämnen:

Länkar

Sveriges radio