16 april i Hyllinge presenteras Sundsgårdens dyslexilinje.

Elever från dyslexilinjen
Ambika Hansell med elever informerar om Dyslexilinjen på Sundsgården, Helsingborg.

Dyslexiförbundet FMLS i Nordvästskåne

inbjuder alla intresserade till en föreläsning

tisdagen den 16 april kl. 19-21 i Hyllinge skola.

Information om Läs- och skriv / Dyslexilinjen på Sundsgården.

Ambika Hansell, lärare på Sundsgården kommer att tillsammans med elever/blivande informatörer prata om vad dyslexi är och presentera utbildningen på skolan.

Eventuella frågor till Ingrid Andersson 070-733 18 39
nordvastskane@dyslexi.org

Ingen kostnad.

Vi bjuder på frukt och dricka i pausen.

VÄLKOMNA!

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon sundsgardsforelasning_2013-04-16.pdf