"Skolverket delar ut dumstrut."

Elev på stol med strut på huvudet.
En bild av dagens skola - har vi inte kommit längre?
Skolverkets beslut att nationella prov inte får anpassas till elever med funktionsnedsättning är kränkande behandling. Det är som att ta glasögonen från elever med synnedsättning, skriver Ulla Föhrer och Helena Bross.

"Den som har läs- och skrivsvårigheter upplever sig ofta som dum och obegåvad i jämförelse med sina kamrater i skolan. I dag vet vi att man absolut inte kan sätta likhetstecken mellan funktionsnedsättningen dyslexi och att ha svårt att lära. Ändå blir skoltiden ofta ett långt lidande för dessa elever och Skolverkets nya nationella prov ökar nu på detta lidande."

Läs mer i debattartikel i Uppsala Nya Tidning.

Ämnen:

Länkar

http://www.unt.se/debatt/skolverket-ger-dyslektiker-dumstrut-2407624.aspx