Hur kan jag hjälpa en elev med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?

Lokalföreningen i Stockholm är ibland ute i skolor och föreläser för lärare och övrig personal i skolan. Vi brukar dela ut ett material med problem och lösningar som de får jobba med på olika sätt.

Lokalföreningen i Stockholm är ibland ute i skolor och föreläser för lärare och övrig personal i skolan. Vi brukar dela ut ett material med problem och lösningar som de får jobba med på olika sätt. 

Till exempel kan lärarna gruppvis skriva på lappar hur de redan nu brukar stötta eleverna. På andra lappar skriver de hur de skulle kunna förbättra metoderna. Sen blir det diskussion. 

Ett bra sätt att lära av varandra och höja kompetensen över hela linjen. 

Se bifogat material som kan utvecklas och vara till glädje för fler.

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon Dokument med tips till lärare.