Arrangemang i Västmanland

under den Europeiska Dyslexiveckan 2014

Sala

Måndag 6 oktober kl. 18.30

Cafékväll på Chiron (gamla "Soppa på en spik"), Brunnsgatan 20.

Torsdag 9 oktober kl. 18.30

Föreläsning:

Inger Rålenius, Rådgivare på Dyslexiförbundet FMLS, Skriv-knuten:

Problem och möjligheter för oss med läs och skrivsvårigheter/dyslexi.

Personal från biblioteket informerar om nedladdning av talböcker  i Legimusappen samt informerar vad biblioteket kan hjälpa till med.

Plats: Biblioteket i Sala. Blå salen adress se  http://www.sala.se/Bibliotek/

Utställning på biblioteket hela veckan. Vid olika tillfällen finns representanter från Dyslexiförbundet FMLS i Sala på plats tisdag 7 oktober samt torsdag 9 oktober.

Galleria Sala torg information, representanter från Dyslexiförbundet FMLS i Sala är på plats tisdag 7 oktober - torsdag 9 oktober.

Arrangör: Dyslexiförbundet FMLS i Sala

 

Surahammar

Surahammars bibliotek

Tisdagen den 7 oktober

Kl. 17.00

Dyslexiförbundet FMLS i Västmanland svarar på frågor och delar ut material om dyslexi och dyskalkyli.

Kl. 17.30

Föreläsning:

Problem och möjligheter för oss med läs- och skrivsvårigheter

Inger Rålenius, rådgivare från Skrivknuten ger info, råd och stöd om läs- skriv- och räknesvårigheter,

om dyslexi och dyskalkyli – och vad man kan göra åt det.

Kl. 19.00

Skriv- och läspedagogerna Eva Hjelm Frykmo och Carin Åhlström Bark berättar hur skolan möter eleverna med dyslexi och visar även vilka hjälpmedel och läromedel som används i skolan.

Kaffe och te kommer att vara framdukat under hela kvällen

Arr: Dyslexiförbundet FMLS i Västmanland i samarbete med Surahammars bibliotek

Ämnen: