Att göra film tillgänglig för fler

Karin Hjalmarsson och Fredrik Ahlqvist testar syntolkning och talande textremsa.
Karin Hjalmarsson och Fredrik Ahlqvist testar teknik för syntolkning och talande textremsa på bio i samband med SFIs test på biograf Viktoria i Stockholm. Bild: Eva Hedberg
I ett brev till kulturministern ber Dyslexiförbundet FMLS och åtta andra organisationer att regeringen ska se över det fortsatta arbetet för att göra film på bio tillgängligt för många fler.

Svenska staten har under de senaste åren satsat flera miljoner på utveckling av teknik som kan göra bio tillgängligt för personer som behöver syntolkning och talande textremsa. Idag finns fungerande lösningar, bland annat MovieTalk som tagigts fram i Dyslexiförbundet FMLS projekt Talande textremsa på bio. 

Men för att syntolkning på bio ska bli verklighet krävs två saker:   

  • Att de digitala filmer som visas innehåller talande textremsa (för utländska filmer översatta med text), samt syntolkning (för både svenska och utländska filme).
  • Att biografägarna installerar nödvändig utrustning för att tillgängliggöra det producerade.

Undertecknarna av brevet till kulturministerna önskar att film- och biografbranschen engageras i arbetet. Av den anledningen vill man  gärna träffa kulturministern för att utveckla följande förslag:

  • Kulturdepartementet ger uppdrag till Svenska filminstitutet att ge stöd även för uppläsning av textremsan samt för syntolkning av utländska filmer. Idag gäller stödet enbart svensk film och enbart syntolkning och textning för hörselskadade.
  • Bidraget för digitalisering av biografer ska även omfatta utrustning som krävs för att spela upp förstärkt ljud, syntolkning och talande textremsa.
  • Kulturdepartementet ser över möjligheterna att ställa krav på film- och biografbranschen om att göra film på bio tillgänglig, på liknande sätt som det nu ställs krav på TV-bolagen.
  • Kulturdepartementet uppdrar åt de myndigheter och institutioner som idag arbetar med tillgänglighet på audiovisuella medier, inklusive bio, att engagera sig i arbetet med standardisering av det digitala filmformatet för bio i avsikt att i svensk och i internationell standard (i tillämpliga delar) arbeta för att ljudspår/kanaler avsätts för syntolkning, förstärkt ljud och uppläst textremsa.

Brevet undertecknades av följande: Bengt-Erik Johansson/Dyslexiförbundet FMLS,  Håkan Thomsson,/Synskadades Riksförbund, Lars Berge-Kleber/Afasiförbundet i Sverige, Eva Nordin-Olson/Autism- och Aspergerförbundet,   Eva Halldén/Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, Jakob Larsson/Unga Synskadade, Anki Sandberg/ Riksförbundet Attention, Thomas Jansson/FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning och Ingrid Burman/ Handikappförbunden. 

Skrivelsen i sin helhet finner du under "Bifogade material".                                                                                    

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon 20131030_brev_till_kulturministern_om_tillganglig_bio.pdf