Dåligt stöd i skolan för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Anki Sandberg (Foto:  Martin Naucler)
Anki Sandberg (Foto: Martin Naucler)
När Riksförbund Attention genomförde en enkätundersökning, svarade 43 % av de tillfrågade föräldrarna att deras barn hade brister i läs- och skrivförmåga. Attentions ordförande Anki Sandberg, konstaterar att skolan inte alls möter dessa elevers behov.

Riksförbundets Attention genomförde sin enkätundersökning i november förra året. 2 000 föräldrar svarade på frågorna. Svaren visar att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättning inte får det stöd som de behöver i skolan.

Bristande stöd till elever leder till att:

· 23 % av barnen blir tvungna att byta skola.

· 26 % av barnen utsätts för mobbning.

· 40 % av barnen får sänkt betyg.

· 43 % av barnen har brister i läs- och skrivförmåga.

· 62 % av barnen släpar efter i andra skolämnen.

· 47 % av barnen måste använda mer tid för läxläsning.

· 51 % av eleverna vill inte gå till skolan.

I rapporten kan man också läsa om hur föräldrarna påverkas av de problem som deras barn upplever i skolan.

Länk i länklistan leder till hela rapporten.

Sveriges Radio uppmärksammade rapporten den 6 februari i år. Se länk i länklistan.

Ämnen:

Länkar

Sveriges radio