IT i skolan inspirerar lärare och elever

Tonåringar framför dator
Tonåringar framför dator
Svenskläraren Katarina Lycken Rüter arbetar med YouTube som arbetsredskap. Eleverna gillar det.

Katarina Lycken Rüter arbetar som svensklärare på gymnasiet. Hon började använda en surfplatta i undervisningen för två år sedan. Hennes arbete beskrivs i en artikel i tidningen Computer Sweden.

Katarina lägger ut sina lektioner på YouTube. Eleverna kan sedan se lektionerna så många gånger som de vill. Eleverna gör sina arbeten på papper, eftersom de inte har skoldatorer. Katarina spelar ofta in svaren på elevernas arbeten också.

Eleverna är entusiastiska över att Katarina arbetar med video och IT som redskap.

Läs originalartikeln i Computer Sweden härintill. Länk finns i länklistan.

Läs även artikeln om "flippat klassrum". Länk finns i länklistan.

 

 

Ämnen:

Relaterade artiklar

Flippat klassrum - vad är det?

Länkar

Computer Sweden