Diagnos gör behoven tydliga

Logoped Elisabeth Miske (foto: privat)
– Det kan vara lite av en krissituation när barnen kommer till mig för utredning. Ett sätt att göra det lättare är att visa på bra förebilder – som Petter till exempel, säger logoped Elisabeth Miske. (Foto: privat )
Vissa barn med dyslexi tycker att det är skönt att få en diagnos. Det blir som papper på att man är inte är dum.

Det behövs ingen diagnos för att ett barn ska ha rätt att få stöd i skolan. Men diagnosen tydliggör behoven, och en bra utredning innehåller alltid råd om åtgärder.

Logopeden Elisabeth Miske jobbar på Logopedenheten i Karlstad. Hon har lång erfarenhet av att utreda läs- och skrivförmågor. Hur utredning och diagnos tas emot beror på hur väl barnet förberetts, och på lärare och föräldrars inställning.

 

Eva Hedberg

 

Läs hela artikeln i Läs & Skriv, nummer 1 2014.

 

Ämnen: