Svenska lärares matematikkunskaper inte i topp

Statistik från OECD:s hemsida.
Statistik från OECD:s hemsida.
Svenska lärare har sämre matematikkunskaper än övriga svenskar med högskoleutbildning. Det visar data från PIAAC, OECD:s undersökning om vuxnas kunskaper.

OECD publicerade resultat från en undersökning om vuxnas kunskaper som heter "Survey of Adult Skills" (PIAAC), under hösten 2013.

Andreas Schleicher som är OECD:s chef för utbildningsfrågor, har utifrån PIAAC jämfört resultaten i matematikkunskaper för alla personer med utbildning från universitet/högskolor, med resultaten för alla lärare. Jämförelsen är gjord mellan 24 länder med jämförbara data. Resultaten visar att lärare i samtliga jämförda länder i genomsnitt har lika bra matematikkunskaper som övriga vuxna med universitet/högskoleutbildning.

Varför är en jämförelse mellan lärares och övriga högskoleutbildade personers matematikkunskaper intressant? Det finns två skäl. För det första: Lärare bör ha bra kunskaper i matematik för att kunna lära ut kunskapen till sina elever. För det andra: Kunskapsnivån hos lärarna, säger också någonting om hur attraktiv utbildningen till lärare/yrket är. En hög kunskapsnivå visar på att läraryrket attraherar de bästa studenterna.

Finland är ett av de länder som avviker från genomsnittet. Finska lärare har bättre matematikkunskaper än vad övriga högskoleutbildade personer i Finland har. För den som följer skoldebatten är det inte förvånande.

Sverige avviker också från genomsnittet – tyvärr i fel riktning. Svenska lärare har sämre matematikkunskaper än vad övriga högskoleutbildade personer i Sverige har. Samma förhållande gäller även för lärare i Tjeckien, Danmark, Estland och Slovakien.

Vi får trösta oss med att data från PIAAC visar att, högskoleutbildade svenskar över lag har bra mattekunskaper.

 

Ämnen:

Länkar

Blogginlägg hos OECD