Få med alla elever på tåget!

Flicka som ser glad ut
- även de som har svårt eller inte kan sitta still. Lärarkonferens fredag 13 juni 2014.

Se föreläsarnas ppt bilder i spalten.                         

 

Program

8.30 Registrering, kaffe

9.00 Torbjörn Lundgren. Projektledare/författare.

         Välkommen. Om en helhetssyn på kognitiva svårigheter.

9.20 Gunilla Carlsson Kendall. Psykolog

        Elever som hart svårt att lära sig och elever som är stökiga

        – vad göra?

10.10 Anita Hildén. Hjälpmedelsexpert.

        Goda exempel med berättelser från både elever, lärare och specialister.

11.00 Paus Fika, frukt.

11.20 Johanna Kristensson, Logopeden i skolan.

        Kompensation och Lärverktyg. Datorprogram och appar

        - i molnet, på datorer, läsplattor och mobiler.

12.20 Lunch

13.30 Catharina Tjernberg, SpecPed och forskare.

        Framgångsrik Läs- och skrivundervisning.

14.30 Paus. Fika frukt.

14.50 Carin Segerström, Rektor på Ängkärrskolan.

        Så arbetar vi med elever som har dyslexi och NPF.

15.50 Inläsningstjänst.

        Inlästa läromedel, Appar och TextIT.

16.30 Bengt-Erik Johansson, ordförande i Dyslexiförbundet FMLS.

        Avslutning.

 

Utställningar som anknyter till temat finns.

 

Avgift:

800 kr per person. 600 för medlemmar. Om din skola etc är stödmedlem, kan tre personer delta till medlemspris.

Avgiften faktureras.

I avgiften ingår dokumentation, utställningar, kaffe, frukt mm.

Lunch ingår ej. Många bra lunchrestauranger finns i grannskapet.

Anmälan:

 

OBS! Anmälan måste ske på rätt blankett, som kan hämtas som bilaga via länklistan.

Frågor: besvaras av Inger Rålenius 08-665 17 08, inger.ralenius@dyslexi.org

 

 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon foldern_2.pdf
PDF icon torbjorn_lundgren.pdf
PDF icon gunilla_carlsson_kendall.pdf
PDF icon foldern_1.pdf
PDF icon anita_hilden_lararkonf_13_juni.pdf
PDF icon johanna_kristensson_abf_13_juni.pdf