Bristande tillgänglighet och annan diskriminering i skolan

På Dyslexidagarna i Malmö 2014 presenterade juristen Annika Jyrvall Åkerberg den nya diskrimineringslagen

Mänskliga rättigheter - Ett verktyg för alla instanser i samhället

Annika Jyrvall Åkerberg driver företaget IURIS HUMANI Human Rights Consulting. Det är ett konsultföretag som arbetar inom ramen för de mänskliga rättigheterna.
Syftet är att bidra till att de mänskliga rättigheterna efterlevs och utvecklas på alla nivåer i samhället och fokus ligger på mänskliga rättigheter i relation till barn och människor med funktionsnedsättning.

På Dyslexidagarna gjorde hon en grundlig genomgång av den nya diskrimineringslagen som träder i kraft vid årsskiftet.

Annika skriver för tillfället på en bok om detta och man når henne på iuris.se

Ämnen: