SBU förklarar och förtydligar

En blå och gul skylt där det står "SBU utvärderar"
SBU förtydligar nu vad man menar med begreppet "otillräckligt vetenskapligt underlag", som används i kunskapsöversikten om olika test och insatser vid dyslexi. Dyslexiförbundet FMLS har fått indikationer på att skolor ibland har missuppfattat uttrycket.

SBU förtydligar nu: att en metod har "otillräckligt vetenskapligt underlag" betyder inte att metoden är dålig eller saknar värde. Det betyder att det behövs mer forskning, för att kunna avgöra vilken metod som fungerar bäst.

I sitt förtydliganden säger SBU också att "Så länge kunskapen saknas är det viktigt att barn med misstänkt dyslexi får utredning och stöd med hjälp av de verktyg som finns."

Läs SBU:s förtydligande genom länken i länklistan. Där finns även en länk till den ursprungliga rapporten.

Ämnen:

Länkar

SBU