Årsmöte i Nordvästskåne 2015

Årsmöte
Nordvästskåne inbjuder sina medlemmar till Årsmöte onsdagen 11 mars kl. 18:30 i Hyllinge skolbibliotek.

 

Vi håller vårt årsmöte i Hyllinge skolas bibliotek. Parkering på innergården.

Vi träffas kl.18:30     Då mötesförhandlingarna börjar. 

Efter årsmötet serveras smörgåstårta.

Därefter kommer våra inbjudna gäster, Eva von Bahr och Mige Lundahl, att lära oss om appar som man kan ha nytta av.

Dagordning enligt stadgarna §6: mom. 2, erhålles vid mötets början. Kan efter önskemål även erhållas via mail. Finns att ladda ner på länken i spalten till höger.

Övriga årsmöteshandlingar erhålles på plats.

Eventuella motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 2015-02-28.
 
Vid 21-tiden beräknas vi vara klara.

 

Information och
anmälan
senast den 4 mars till:

Ingrid Andersson Tel/sms  070-733 18 39 eller via mail  nordvastskane@dyslexi.org

 

Välkomna hälsar styrelsen!

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon dagordning_nvs_arsmote_2015-03-11.pdf