Äntligen tidiga insatser i skolan!

Läsa-skriva-räkna-garantin kommer att bli verklighet 2017, skriver utbildningsminister Gustav Fridolin i Dagens Nyheter i dag. Dyslexiförbundet FMLS välkomnar detta.

13,1 % av eleverna i nionde klass lämnade i våras skolan utan behörighet till gymnasiets nationella program. Det är för många, skriver utbildningsministern i artikeln i Dagens Nyheter.

Regeringen lovar därför att investera i skolans tidiga år – under förskola och årskurs 1-3 – genom investeringar i förskola, förstärkt specialpedagogik och mer tid för lärarna.

– Äntligen kommer förslag om tidig upptäckt och tidiga insatser i skolan. Om det som tas upp i DN i dag av Gustav Fridolin också blir den praktiska politiken i skolan, så tar Sverige ett stort steg framåt mot en bättre skola för barn med dyslexi, dyskalkyli och andra liknande problem, säger Bengt-Erik Johansson, ordförande i Dyslexiförbundet FMLS.

Gustav Fridolin säger i artikeln att han ser det finska skolsystemet, där inte fler än 0,4 % av eleverna har gått ut grundskolan utan avgångsbetyg, som ett föredöme med undervisning av hög kvalitet. Vidare anger han att det är viktigt att satsa på de skolor och elever som har de tuffaste förutsättningarna.

– Det har alldeles för länge varit ett lotteri vilken skola och villken kvalitet på undervisningen som erbjudits elever med läs- och skrivsvårigheter, säger Bengt-Erik Johansson.

– Det är hög tid att problemen åtgärdas direkt när lärarna ser dem och inte många år senare när de redan blivit till mycket allvarligare störningar för både barnen, skolan och samhället.

Ämnen:

Relaterade artiklar

Kunskapslotteri i kommunerna.

Länkar

https://www.dn.se/debatt/lasa-skriva-rakna-garanti-for-lagstadiet-infors-2017/
Dyslexiförbundet FMLS Pressmeddelande