90 kommuner saknar skolbibliotek

Bild: Två elever visar böcker för varandra. I bakgrunden en bibliotekshylla.
Bild: Eva Hedberg
Var tredje svensk kommun saknar enskilda skolbibliotek med minst 20 timmars bemanning. Det visar en kartläggning av svenska biblioteken som gjorts av Kungliga Biblioteket.

Enligt skol- och bibliotekslagen ska eleverna ha tillgång till skolbibliotek, men det står inte hur verksamheten ska se ut eller att biblioteken måste vara bemannade. Bara hälften av de svenska eleverna går på skolor med skolbibliotek som har bemanning för skolbiblioteksverksamhet minst 20 timmar. 

Kartläggningen visar att det finns drygt 2 300 offentligt finansierade bibliotek med minst 20 timmars bemanning per vecka på olika adresser i landet. Folkbiblioteken fortsätter minska i antal. En orsak är att de på vissa håll omvandlas till skolbibliotek. Biblioteksverksamheten skiljer sig åt mellan olika håll i landet.

 

Källa: Bibliotek 2014

Ämnen:

Länkar

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling.html