Avslutning av självkänslakurs och föräldragrupp

Nu har vi haft avslutning på självkänslakurs och föräldragrupp och det avslutades med att föräldrar och barn spelade minigolf och bowling tillsammans och givetvis liten bit mat på det.

Vi har bland annat pratat om hur man med rätt metod och inställning kan motivera sig själv och  hitta nya vägar till kunskap och tro på sig själv. I kursen ger hon en unik inblick i hur det är att vara barn med dyslexi, vad som händer i huvudet och med känslorna. Att lite kan förändra så mycket. Det får elevens självkänsla och mod att växa. Och det gör vi tillsammans!

Samtidigt som ungdomarna har gått kurs i självkänsla så har föräldrarna träffats i en föräldragrupp.

Som förälder står man ofta ensam med de svårigheter som samlas kring läs och skrivsvårigheter/dyslexi. Det kan vara allt från att få sin familj, vänner och omgivning att förstå, hjälp i hur man hanterar sin vardag och konflikter med sitt barn, hjälp i kontakten med myndigheter och svårigheter med barnets skolgång. 

Vi kommer att fortsätta att träffas i höst och hoppas på få med oss mer ungdomar och föräldrar till våran gemenskap.

Ämnen: