Västernorrland

Välkommen till Dyslexiförbundet i Västernorrland!
Föreningen är vilande. Vill du vara med och starta upp föreningen på nytt? Kontakt oss!

Kontakt:
Forbundet@dyslexi.org eller 08-6651700

Dysleximöte i Sundsvall

Kom och prata dyslexi med oss i Sundsvall den 24 november eller den 7 december 2021.