Styrelsen Sörmland

Styrelsen och övriga förtroendevalda

Ordförande och kontaktperson
Lisbeth Flodman
Tel: 073-727 16 62
Mejl: lisbeth.flodman@dyslexi.org

Vice ordförande  
Peter Lundberg

Kassör              
Agnetha Andersen

Ledamöter            
Ingela Pedersson
Nathalie Molenda
Gunilla Björklund    
                       
Ersättare  
Sandra Oskarsson
Samt 2 vakanta ersättare,  Styrelsen har årsmötets mandat att tillsätta dessa    
                 

Revisorer        
Gustav Johansson
Ingela Åkerstedt                  

Revisorsersättare
Maj-Louise Eriksson
Samt 1 vakant  Styrelsen har årsmötets mandat att tillsätta den platsen      

Valberedning       
Vakanta platser. Styrelsen har årsmötets mandat att tillsätta den platsen

Barn- Ungdoms- och Föräldra-ansvarig 
Ingela Pedersson och Nathalie Molenda

Studieansvarig     
Lisbeth Flodman

Firmatecknare
Agnetha Andersen, Lisbeth Flodman och Peter Lundberg

Medlemsregisteransvarig samt administratör för vår hemsida och vår Facebooksida
Lisbeth Flodman

Ämnen