Bli vår samarbetspartner

""
Vi stödjer Dyslexiförbundet: BTJ, Svensk Talteknologi, Elektrikerna, IF Metall, Iris, Oribi, Trelson, Vitec, Wizkids, Bold, Lexplore, Readspeaker, Resly.
Gör en meningsfull insats! Bli vår samarbetspartner.

Visste du att fem till åtta procent av svenska befolkningen har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller räknesvårigheter/dyskalkyli?

För att fortsätta bedriva vår verksamhet behöver vi mer resurser och fler engagerade företag som vill samarbeta med oss.
Vi är otroligt tacksamma för det stöd vi får. Det bidrar till att göra vardagen enklare för alla med läs-, skriv- och räknesvårigheter.

Vi erbjuder våra samarbetspartner tre olika grundpaket. Vad som ingår i varje paket och vad det kostar ser du här.

Paket 40.000 kronor
• Använda vår personal i ett av er arrangerat seminarium eller webbinarium. Vi medverkar kostnadsfritt en gång per år.
• Inbjudan till en årlig informationsträff tillsammans med våra andra samarbetspartner.
• En kvartssidesannons i fyra nummer av Läs & Skriv.
• Annons på Dyslexiförbundets hemsida i 12 månader.
• Använda Dyslexiförbundets varumärke på er hemsida. Ni får en digital symbol med texten ”Vi stödjer Dyslexiförbundet”.
• Exponering på Dyslexiförbundets hemsida tillsammans med alla samarbetspartner.
• Exponering i alla nummer av Läs & Skriv–samlingsannons med samtliga samarbetspartner.
• Prenumeration på medlemstidningen Läs & Skriv (4 nummer per år).
• Inramat diplom: ”Vi samarbetar med Dyslexiförbundet”.

Paket 25.000 kronor
• Använda vår personal i ett av er arrangerat seminarium eller webbinarium. Vi medverkar kostnadsfritt en gång per år.
• Inbjudan till en årlig informationsträff tillsammans med våra andra samarbetspartner.
• Annons på Dyslexiförbundets hemsida i 12 månader.
• Använda Dyslexiförbundets varumärke på er hemsida. Ni får en digital symbol med texten ”Vi stödjer Dyslexiförbundet”.
• Exponering på Dyslexiförbundets hemsida tillsammans med alla samarbetspartner.
• Exponering i alla nummer av Läs & Skriv–samlingsannons med samtliga samarbetspartner.
• Prenumeration på medlemstidningen Läs & Skriv (4 nummer per år).
• Inramat diplom: ”Vi samarbetar med Dyslexiförbundet”.

Paket 10.000 kronor
• Inbjudan till en årlig informationsträff tillsammans med våra andra samarbetspartner.
• Använda Dyslexiförbundets varumärke på er hemsida. Ni får en digital symbol med texten ”Vi stödjer Dyslexiförbundet”.
• Exponering på Dyslexiförbundets hemsida tillsammans med alla samarbetspartner.
• Exponering i alla nummer av Läs & Skriv–samlingsannons med samtliga samarbetspartner.
• Prenumeration på medlemstidningen Läs & Skriv (4 nummer per år).
• Inramat diplom: ”Vi samarbetar med Dyslexiförbundet”.

Länk: Läs mer här om vårt erbjudande här  (pdf)

Kontakt
Fredrik Skölfman
fredrik.skolfman@dyslexi.org
076-145 09 77

Du kan också stödja vår verksamhet genom att ge en valfri gåva!

 

Ämnen: