Dyslexi hos tvåspråkiga barn leder till särskilda svårigheter

Tvåspråkiga barn med lässvårigheter har inte samma fördel av tvåspråkigheten som barn utan lässvårigheter. Det visar ny forskning.

Tvåspråkiga barn med lässvårigheter har inte samma fördel av tvåspråkigheten som barn utan lässvårigheter. Det visar en avhandling av Niloufar Jalali-Moghadam i psykologi vid Örebro universitet. Avhandlingen studerar barn med lässvårigheter som talar svenska och persiska, och jämför dessa barn med enspråkiga barn, med och utan dyslexi.

– Jämförelsen visade att det tar längre tid för tvåspråkiga barn med lässvårigheter att till exempel sortera och värdera intryck och information, och att hitta sätt att lösa problem, säger hon i ett pressmeddelande från Örebro universitet.

Tvåspråkigheten i sig är sammankopplat med en bättre förmåga för hjärnan att sortera och värdera intryck och information – som är en del av hjärnans "exekutiva funktioner". Avhandlingen visar dock att när tvåspråkiga barn har lässvårigheter så tar det också längre tid för dem att använda de exekutiva funktioner som har med läsförmågan att göra.

Den visar också att specialpedagogiken för barn som är enspråkiga och tvåspråkiga är utformad på samma sätt i dag, vilket kanske är olyckligt.

– Skolsystemet är inte uppkopplat mot forskningen och behandlar tvåspråkiga och enspråkiga på samma sätt. Nästa samtliga tester av läsförmågan är på svenska och det saknas tillförlitliga tester på deras modersmål, konstaterar Niloufar Jalali-Moghadam.

 

Ämnen:

Relaterade artiklar

Med rätt stöd blir tvåspråkighet en resurs

Länkar

Örebro universitet