Bättre talsyntes i framtiden?

Bild av Wikipedias logga
Wikipedia ska bli uppläst. Talsyntesen som ger texten röst, kommer att släppas som öppen källkod.

Wikipedia släpper talsyntesen som öppen källkod. Det betyder att vem som helst kan få använda den i framtiden och även hjälpa till att förbättra den. Fördelar med detta är att var och en som vill utveckla en produkt, kan lägga till gratis uppläsning.

Uppslagsverket Wikipedia drivs av användarna själva, som skriver alla artiklar och förbättrar lexikonet. Tanken är att användarna framöver också ska kunna kommentera på och hjälpa till att förbättra uttalet på talsyntesen.

Tjänsten kommer gå under namnet WikiSpeech och kommer att utvecklas med finansiering från PTS, Post- och Telestyrelsen.

Ämnen:

Länkar

https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida