Respekt för barn med funktionsnedsättning

BO:s rapport 2016 heter Respekt. I den har BO pratat med barn som har funktionsnedsättningar. Se filmen om rapporten.

Precis som andra barn så vill barn med funktionsnedsättning mötas med respekt, få inflytande, leva i trygghet, slippa våld. Barnombudsmannen – BO konstaterar att de är ”barn som begär och förtjänar respekt”.

BO föreslår bland annat att:

  • Kompetenskraven för professionella som arbetar med barn ska skärpas.
  • Barnombudsmannen ska få rätt att driva enskilda ärenden.
  • Förbjud skolor att neka barn plats på grund av funktionsnedsättning.
  • Ge starkare stöd till barnens föräldrar.
  • Elevhälsan ska vara tillgänglig på barnens villkor.

Läs hela rapporten hos Barnombudsmannen. Se länk.

Ämnen:

Länkar

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/vart-arbete/arsrapporteringar/r…