Rätt verktyg

Med rätt träning kan alla bli bättre på att läsa, skriva och räkna. Det betyder inte att alla kan bli lika bra eller lika snabba. Funktionsnedsättningar som dyslexi och dyskalkyli växer inte bort. Men det finns en mängd alternativa verktyg.

Bifogat material

PDF icon spsmtips_och_ideer_for_ipad.pdf
PDF icon hjalpmedel_for_personer_med1_dyslexi.ok_.pdf
PDF icon vem_betalar_bidrag_fonder.pdf
PDF icon bra_funktioner_pa_ipad_iphone.pdf
PDF icon information_om_appar_dyslexi_nov_2018.pdf

Länkar

Skoldatateket
Logopeden i skolan
Dysseappen en app om dyslexi för ungdomar .
Apptips från logopedbyrån Dynamica
Apptips från Skoldatateket Stockholm