Rätt verktyg

Med rätt träning kan alla bli bättre på att läsa, skriva och räkna. Det betyder inte att alla kan bli lika bra eller lika snabba. Funktionsnedsättningar som dyslexi och dyskalkyli växer inte bort. Men det finns en mängd alternativa verktyg.

I undermenyerna kan du hitta information om vilka alternativa verktyg (även kallat hjälpmedel) som finns för läsning, skrivning och räkning. Där hittar du också information om vem du ska vända dig till för att få dina verktyg. Där får du också reda på vart du kan vända dig för att söka medel, för att köpa till exempel en dator.

Engelska och dyslexi? Läs mer här.

Bifogat material

PDF icon information_om_appar_dyslexi_2019-11-v1.pdf
PDF icon hjalpmedel_for_personer_med_dyslexi_2019-10.pdf
PDF icon spsmtips_och_ideer_for_ipad.pdf
PDF icon vem_betalar_bidrag_fonder.pdf

Länkar

Skoldatateket
Logopeden i skolan
Dysseappen en app om dyslexi för ungdomar .
Apptips från logopedbyrån Dynamica
Apptips från Skoldatateket Stockholm
bra funktioner på ipad iphone