Rätt verktyg

Med rätt träning kan alla bli bättre på att läsa, skriva och räkna. Det betyder inte att alla kan bli lika bra eller lika snabba. Funktionsnedsättningar som dyslexi och dyskalkyli växer inte bort. Men det finns en mängd alternativa verktyg.

I undermenyerna kan du hitta information om vilka alternativa verktyg (även kallat hjälpmedel) som finns för läsning, skrivning och räkning. Där hittar du också information om vem du ska vända dig till för att få dina verktyg. Där får du också reda på vart du kan vända dig för att söka medel, för att köpa till exempel en dator.

Engelska och dyslexi? Läs mer här.

Bifogat material

PDF icon spsmtips_och_ideer_for_ipad.pdf

Länkar

Dyslexiförbundets guide: Vem betalar?
Dyslexiförbundets guide: Tips på appar!
Dyslexiförbundets guide: hjälpmedel för personer med dyslexi
Skoldatateket
Logopeden i skolan
Dysseappen en app om dyslexi för ungdomar .
Apptips från logopedbyrån Dynamica
Apptips från Skoldatateket Stockholm
bra funktioner på ipad iphone