Skola och utbildning

Den som har svårt för att läsa, skriva eller räkna behöver träna sina förmågor på bästa sätt. Men vi har alla olika förutsättningar att lära oss olika saker.

Personer med till exempel dyslexi, dyskalkyli, koncentrationssvårigheter eller svagt arbetsminne, kanske aldrig lyckas nå en genomsnittlig läshastighet. Eller kanske aldrig kan lära sig multiplikationstabellen utantill. Det behöver inte betyda att man har svårt att lära sig andra saker.

Att skilja på träning och kompensation är viktigt. Tränar gör man för att bli bättre på just det man tränar. Men om målet till exempel är att lära om fotosyntes eller andra världskriget, då är det kompensation som gäller. Med hjälp av stöd som inlästa läromedel, talsyntes, rättstavningsprogram, fickminnen och lathundar, klarar många av studier även på högsta nivå.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Föreläsning om läs- och skrivutveckling, bemötande och bedömning.

Via länk i länklistan kan du titta på en filmad föreläsning som tar upp frågeställningar om undervisning, uppföljning och bedömning. Om du vill fördjupa dina kunskaper kan du även komplettera med den teoretiska texten Elevens läs- och skrivutveckling. Den är skriven av Caroline Liberg, professor på Institutionen för didaktik vid Uppsala universitet.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Framgångsrik metodik för barn med läs- och skrivsvårigheter

Barn i 9-årsåldern som har svårigheter med avkodning som till exempel dyslexi kan med en viss undervisningsmetod lära sig att läsa bättre.

Här (länk i länklistan) berättar Ulrika Wolff, docent, specialpedagog, institutionen för pedagogik och specialpedagogik, om sin studie hur de kan få barn med läs- och skrivsvårigheter att läsa bättre - RAFT.

Länkar

En film från Skolverket om funktionshinder i skolan.
LÄSK pärmen
Dysseappen en app om dyslexi för ungdomar .