Förbundsstyrelse

Bild på ledamöter i Dyslexiförbundets styrelse 2017-2019. Bild: Eva Hedberg
Från vänster: Brian Cronin, Elona Blomqvist, Jan Berndtsson, Ann Byrhult Pålsson, Lisbeth Flodman, Mats Åhlin, Catrin Folcker, Bengt-Erik Johansson och Mige Lundahl. Saknas gör Gudbjörg Gudjonsdottir. Bild: Eva Hedberg
Nuvarande styrelse

Ordinarie

Bengt-Erik Johansson,Ordförande (Gävleborg)
bengt.erik.johansson(at)dyslexi.org 
070-238 63 20

Ann Byrhult Pålsson,Vice ordförande (Skåne)
ann.byrhult-palsson(at)dyslexi.org
044-24 01 34, 070-824 22 23

Lisbeth Flodman,Ledamot (Sörmland)
lisbeth.flodman(at)dyslexi.org 
073-721 52 30

Catrine Folcker,Ledamot (Västra Götaland)
Tf Ekonomiansvarig.
catrine.folcker(at)dyslexi.org
076-618 27 68

Mige Lundahl,Ledamot (Skåne)
mige.lundahl(at)dyslexi.org
072-350 86 61

Jan Berndtsson,Ledamot (Västmanland)
jan.berndtsson(at)dyslexi.org
070-758 58 20

Brian Cronin,Suppleant (Västerbotten)
brian.cronin(at)dyslexi.org

Suppleanter

Gudbjörg Gudjonsdottir,Suppleant (Östergötland)
gudbjorg.gudjonsdottir(at)dyslexi.org

Elona Blomqvist,Suppleant (Västra Götaland)
elona.blomqvist(at)dyslexi.org

Filip Uppsäll Sjögren (Skåne)
filip.uppsall.sjogren(at)dyslexi.org

 

Ämnen