Arbetsliv

Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på våra förmågor att läsa, skriva och räkna. Som tur är utvecklas de alternativa verktygen i snabbt takt.

Om du arbetar
Försäkringskassan och arbetsförmedlingen kan hjälpa dig om du redan har ett arbete.

  • Saknar du alternativa verktyg? Prata med din arbetsgivare och kontakta försäkringskassan tillsammans med denne.
  • Är du nyanställd kan arbetsförmedlingen hjälpa till med de redskap du kan behöva. Kontakta din handläggare där.
  • Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar med olika företag som hjälper till med hjälpmedel och anpassning av arbetsplatser. Två av dessa företag är: Iris Hjälpmedel och Frölunda Data. På deras hemsidor kan du läsa mer om olika hjälpmedel.

Många vill inte berätta om sina svårigheter på arbetsplatsen, utan kämpar på i tysthet. Oftast har man inget att förlora på att vara öppen med sin dyslexi eller dyskalkyli. Då kan man förklarar varför det till exempel är viktigt att all information kommer ut i god tid. Och så blir det förstås lättare att be kollegorna om hjälp när det behövs.

Läs om vårt avslutade projekt Orden på jobbet - och dyslexi och dyskalkyli på arbetsplatsen.

Läs mer om vad Försäkringskassan kan hjälpa till med. (artikel från Läs & Skriv 2018)

 


Om du är arbetssökande
Om du har dyslexi så är du troligtvis inskriven hos Arbetsförmedlingen. När du kontaktar arbetsförmedlingen, berätta om dina svårigheter.

De kan hjälpa dig med bland annat:

  • Läs- och skrivutredning
  • Hjälpmedel
  • Extra stöd när du söker jobb
  • Utbildning
  • Skräddarsydd utbildning
  • Lönebidrag
  • Särskilt näringsbidrag om du startar eget

Läs mer om vad arbetsförmedlingen kan hjälpa till med. (artikel från Läs & Skriv 2019)

 


Om du är arbetssökande och har ett jobb på gång

Känner du dig osäker på hur du ska klara ditt nya jobb så kan arbetsförmedlingen hjälpa dig.

Om du känner dig osäker på hur du ska klara av jobbet och gärna vill ha stöd så kan arbetsförmedlingen hjälpa dig med en så kallad SIUS-konsulent. SIUS-konsulenten är ett stöd vid nyanställning och hjälper dig att komma in på arbetplatsen och reder ut alla krångligheter som kan uppstå kring dina behov och förmågor. Mer information hittar du i länklistan.

 


Om du vill studera

Om du saknar betyg från grundskolan eller gymnasiet, kontakta närmaste Komvux. Du kan också kontakta en folkhögskola.

 


Vill du prata om dina erfarenheter?

Kontakta Dyslexiförbundet på din ort, eller närmaste ort. 

 

 

Ämnen

Bifogat material

PDF icon sius_as.pdf
PDF icon af_hjalpmeldel_pa_arbetet.pdf
PDF icon fk._arbetshjalpmedel.pdf
PDF icon bidrag-till-hjalpmedel-pa-arbetsplatsen-as-faktablad.pdf
PDF icon se_kompetensen_-_fran_handisam_2011.pdf

Länkar

Dyslexiförbundets guide: Rättigheter för personer med läs och skrivsvårigheter
Dyslexiförbundets guide: hjälpmedel för personer med dyslexi
Dyslexiförbundets guide: applistan!
Iris Hadar Arbetsplatsanpassningar
Arbetsmiljöupplysning
ICAP arbetar med arbetplatsanpassingar
Iris Hadar
Försäkringskassan Arbetshjälpmedel
Arbetsförmedlingen Stöd för dig med funktionsnedsättning