Arbetsliv

Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på våra förmågor att läsa, skriva och räkna. Som tur är utvecklas de alternativa verktygen i snabbt takt. Med bra programvaror i dator och mobil kan du klara samma arbete som vem som helst.

 

Om du arbetar

Är du anställd men saknar alternativa verktyg, då kan du få hjälp från försäkringskassan. Prata med din arbetsgivare och kontakta försäkringskassan tillsammans med denne.

Är du nyanställd kan arbetsförmedlingen hjälpa till med de redskap du kan behöva. Kontakta din handläggare där.

Många vill inte berätta om sina svårigheter på arbetsplatsen, utan kämpar på i tysthet. Oftast har man inget att förlora på att vara öppen med sin dyslexi eller dyskalkyli. Då kan man förklarar varför det till exempel är viktigt att all information kommer ut i god tid. Och så blir det förstås lättare att be kollegorna om hjälp när det behövs.

Läs om vårt projekt Orden på jobbet - och dyslexi och dyskalkyli på arbetsplatsen.

 

Om du är arbetssökande

Många som är inskrivna på arbetsförmedlingen har någon form av funktionsnedsättning. En del av dem är inskrivna i kategorin ”Specifika inlärningssvårigheter”, där dyslexi är den vanligaste funktionsnedsättningen.  När du kontaktar arbetsförmedlingen, berätta om dina svårigheter. De kan hjälpa dig med bland annat:

  • Läs- och skrivutredning
  • Hjälpmedel
  • Extra stöd när du söker jobb
  • Utbildning
  • Skräddarsydd utbildning
  • Lönebidrag
  • Särskilt näringsbidrag om du startar eget

 

Om du är arbetssökande och har ett jobb på gång

Om du känner dig osäker på hur du ska klara av jobbet och gärna vill ha stöd så kan arbetsförmedlingen hjälpa dig med en så kallad SIUS-konsulent. SIUS-konsulenten är ett stöd vid nyanställning och hjälper dig att komma in på arbetplatsen och reder ut alla krångligheter som kan uppstå kring dina behov och förmågor. Mer information hittar du i länklistan.

 

Om du vill studera

Om du saknar betyg från grundskolan eller gymnasiet, kontakta närmaste Komvux. Du kan också kontakta en folkhögskola.

 

Vill du prata om dina erfarenheter?

Kontakta Dyslexiförbundet på din ort, eller närmaste ort. 

 

Ämnen

Bifogat material

PDF icon sius_as.pdf
PDF icon af_hjalpmeldel_pa_arbetet.pdf
PDF icon fk._arbetshjalpmedel.pdf
PDF icon hjalpmedel_for_personer_med_las-_och_skrivsvarigheter_dyslexi.pdf
PDF icon information_om_appar_dyslexi_nov_2018.pdf
PDF icon rattigheter_for_personer_med_las_och_skrivsvarigheter_2019-01.pdf
PDF icon bidrag-till-hjalpmedel-pa-arbetsplatsen-as-faktablad.pdf
PDF icon se_kompetensen_-_fran_handisam_2011.pdf
PDF icon rattigheter_for_personer_med_las_och_skrivsvarigheter_2019.pdf

Länkar

Iris Hadar Arbetsplatsanpassningar
Arbetsmiljöupplysning
ICAP arbetar med arbetplatsanpassingar
Iris Hadar
Försäkringskassan Arbetshjälpmedel
Arbetsförmedlingen Stöd för dig med funktionsnedsättning